Prüfung | telc Deutsch B2 an vhs Volkshochschule Oberland e.V. am 05.02.2021
  
Anmeldeschluss:
Link der vhs zur Prüfung: https://www.vhs-oberland.de/index.php?id=9&kathaupt=11&knr=202-34305&kursname=Pruefung+Deutsch+B2+telc
Kursnummer bei vhs: 202-34305
(c) 2010-2021 bvv www.vhs-bayern.de  Impressum Datenschutz